Om Træneriet

Hos Træneriet er vi en samling af uddannede og engagerede trænere der synes det skal være sjovt at styrketræne. Vi laver bootcamps for kvinder på alle niveauer. Dig der aldrig har løftet en vægt før men også dig der har gjort det i mange år.

Kontakt os

Har du spørgsmål til lokationer, behandlinger eller andet, skal du være velkommen til at kontakte os.

Træneriet ring til os

Ring til os

+45 60626525

Træneriet her finder du os

Find os

Tronholmen 10 A, 8960 Randers SV

Træneriet send os en mail

Skriv til os

kontakt@traneriet.dk

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere? Så udfyld formularen herunder og bliv ringet op

VILKÅR for alle træningshold

VILKÅR FOR TRÆNINGSFORLØB 
 • Booking er bindende for ALLE træningsforløb
  (Bootcamps, personlig træning, kostvejledning og træningsprogramlægning):
  Din booking er bindende! Efter tilmelding og 1 rate, er din tilmelding bindende og der er ikke mulighed for at få refunderet pengene. Er du forhindret i at deltage til én eller flere træninger, pga. ferie, sygdom eller andet, tilbydes der ikke rabat eller afslag i prisen, og det er heller ikke muligt at deltage på et andet hold. Udeblivelse fra en gruppetræning kan ikke erstattes af personlig træning. Det er dog muligt at sælge eller videregive din plads til en anden, hvilket du selv står for. Ved Women Warriors skal pladsen sælges til en kvinde som passer ind i niveau. Ved POWER-camp skal pladsen sælges til en mand.  
 • Afbud på bootcamps:
  Hvis din tilknyttede personlige træner er forhindret i dagens undervisning på bootcamp, vil én anden personlig træner være stand-in eller der vil blive fundet en ny dag og tid for undervisning.

  Er du forhindret i at deltage til én eller flere træninger, pga. ferie, sygdom eller andet, tilbydes der ikke rabat eller afslag i prisen, og det er heller ikke en mulighed at deltage på et andet hold. Udeblivelse fra en gruppetræning kan ikke erstattes af personlig træning. 

 • Afbud ved personlig træning, duo forløb + kostvejledning eller træningsplanlægning:
  Har du behov for at melde afbud pga. sygdom, eller ønsker du at flytte en tid, skal dette ske senest 24 timer før den enkelte time begynder, ellers vil din time gå tabt selvom du ikke møder op.
  Afbud til en personlig træningstime skal ske 24 timer inden aftalt tid og altid pr. telefon eller messenger.
  Duo træning vil kun blive gennemført ved at begge deltagere møder op medmindre andet er aftalt. Træningerne kan ikke splittes enkeltvis.
  Hvis din træner melder afbud, vil din træning blive flyttet til en anden dag.
 • Betaling:
  Ved oprettelse af forløb betaler du enten forud for hele aftaleperioden eller betalingen deles op i rater. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved accept af forløb dit samtykke til at Træneriet ApS opbevarer stamoplysninger. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Træneriet sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.
 • For sen betaling:
  Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 8 dage efter den angivne forfaldsdato, pålægges 2,5 % rente pr. løbende mdr. på næste faktura indtil alle forfaldende ydelser for den resterende del af perioden er indbetalt. Dit forløb bliver sat i stå indtil hele restancen er udlignet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse og e-mail bedes du venligst oplyse til Træneriet. 
 • Rettigheder:
  Alle rettigheder til udleveret materiale på bootcamps, workshops samt digitale produkter tilhører Træneriet, og kan ikke eftertrykkes eller kopieres uden samtykke. Hos Træneriet bruger billeder taget i Træneriet på vores hjemmeside samt SoMe til reklamefremstød. Ønsker du ikke dette giver du os blot skriftlig besked herom på kontakt@traeneriet.dk. Ligeledes kan du altid skriftligt bede os ikke bruge et bestemt billede.
 • Betingelser for personlig træning og bootcamp
  Al træning sker på eget ansvar. Du er som deltagere selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Træneriet. Træneriet og dens personlige trænere tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Handels- og Medlembetingelser i Træneriet 

KØB AF MEDLEMSKAB er kun for nuværende / tidligere klienter som har haft personlig træning/DUO træning eller deltagere på bootcamp i Træneriet
Efter du har købt dit medlemskab aftales udlevering af nøglebrik. En nøglebrik koster 200,- i depositum som tilbagebetales efter tilbagelevering af nøglebrik.

§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab sidestilles med butikstyveri og anmeldes. I tvivlstilfælde kan Træneriet forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Træneriet.

§2. Nøglebrik: Nøglebrik skal indlæses ved døren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger man sin nøglebrik, skal der laves en ny mod betaling af gældende pris for nøglebrik på 200,-

§3. Varighed/Betaling: Der er tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4. Opsigelse: Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for rate betaling for medlemskab er løbende måned + en måned.
Dit årlige medlemsskab betales 1 gang årligt og fornyes automatisk. Opsigelsesfrist for årligt medlemsskab skal ske senest 30 dage før udløb af aftalte periode.
Opsigelse kan kun ske skriftligt på kontakt@traeneriet.dk hvorefter du som medlem modtager en bekræftelse herpå. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring.

§5. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved rate betaling for medlemskab, bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Når betalingen har fundet sted, kan pengene ikke refunderes
For sen betaling: Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst.

§6. Bero: I tilfælde af sygdom eller ferie er det muligt at sætte medlemskab i bero. Bero koster 50,- pr. mdr. i den valgte periode. Foretagelse af bero skal ske ved at skrive en mail til kontakt@traeneriet.dk og skal ske senest 14 dage før den sidste hverdag i måneden. Ved bero er det pr mdr. fra d. 1. Det vil sige at du ikke kan træne i de måneder du vælger at sætte dit medlemskab i bero. Kontante/ forudbetalte medlemskaber kan ikke berosættes. Bero perioden er altid pr mdr.

§7. Umyndige medlemmer: Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i Træneriet. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forælder eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved personligt fremmøde eller ved at underskrive et forældresamtykke. Unge mellem 10 år og 14 år er altid ifølge med voksen ved træning i fitness.

Børn og ansvar: Medbringer man børn i Træneriet, er dette på eget ansvar. Her henvises almen omtanke for medbragte børn og Træneriets andre brugere. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i hyggestuen, mens mor og far træner.

§8. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Træneriet. Er du i tvivl om eventuelle risici, bør du få foretaget et dybdegående sundhedstjek hos en læge inden opstart.
Træneriet tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9. Værdigenstande: Værdigenstande er medlemmet eget ansvar, idet Træneriet ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10. Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Efter brug af træningsmaskinerne skal disse aftørres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug. Husets øvrige regler skal overholdes.

§11. Udelukkelse af medlem: Træneriet kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. chikane, hærværk, mangel på respekt for oprydning/rengøring eller udlån af nøglebrik, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§12.Ophavsret: Træneriet har ophavsret på alt udleveret materiale, dagens program og individuelle programmer. Ved offentliggørelse eller videregivelse af udleveret materiale opsiges kontrakten omgående, og der tages stilling til om der skal foretages yderligere.

§13. Fortrydelsesret: For køb af medlemskaber på internettet har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i Træneriet.

§14. Ændring af medlemsbetingelser: Træneriet forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Ændringer meddeles ved opslag i centeret senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§15. Kriterier for abonnementstræk: Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal konto oplysninger stemme overens med PBS/DIBS kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Træneriet uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§16 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§17 Selv træning: Det er tilladt at selvtræne hvis ikke der der kører forløb. 

Privatlivs- og cookiepolitik

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

• Google
• Facebook
• Intelligo

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil eller selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Vi kan dog give et eksempel; Har du afgivet en ordre på vores website er vi af dansk lov forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i en periode på minimum 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering, analyse og opfyldelse af dine ordre.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske hvor du har givet samtykke til det, for at opfylde en ordre som du har placeret, overholde dansk og international lovgivning, yde kundeservice eller følge op på dit handelsforløb i form af “feedback e-mails”. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.
Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.
Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.
Henvendelse herom kan ske til: kontakt@traeneriet.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Træneriet ApS
Tronholmen 10 A
8960 Randers SØ

Tlf: 60626525
Mail: kontakt@traeneriet.dk
CVR: 42219193